Atenció Clínica
Escolta-Orientació-Tractament
Quan es presenten senyals de malestar emocional com ara: estats d'ansietat, crisi d'angoixa, fòbies, baixa autoestima, desmotivació, dificultat per establir vincles saludables, estrès permanent, inhibició social, malestar psicosomàtic, anorèxia lleu, etc. és important donar la possibilitat de posar en paraules -en el marc d´una psicoteràpia- el que s'està sentint, per així poder elaborar adequadament aspectes del món psicoafectiu que poden generar confusió, ja que el pensament racional i la voluntat no sempre són suficients per aconseguir l'equilibri intern.
Àrees d'atenció