Publicacions

Per a mi,escriure és una dimensió complementària de l'exercici professional com a psicòloga clínica i psicoterapeuta, un mitjà de comunicació per fer arribar tant a d'altres professionals com al públic en general, reflexions i conceptes al voltant de les àrees de les meves especialitats com a producte d'un recorregut extens en l'atenció de persones en consulta privada i en institucions a escala individual / grupal.

Considero important que també hi hagi divulgació de textos, llibres, articles, ponències ,etc. que no quedin gairebé sempre restringits únicament a un sector d'entesos, perquè es puguin beneficiar el màxim nombre de persones, sense perdre per això el rigor necessari.

Personalment, escriure és una vocació, i per això tracto d'unificar creativitat i llenguatge tècnic quan és possible i ressaltar la capacitat didàctica per aconseguir l'exercici de la transmissió com en l'activitat docent.

Llibres
 

Traduit al coreà (Març 2016)

Editorial: Paidós

El oficio de ser madre.
La construcción de la maternidad
llegir pròleg i introducció
El llibre es troba a la venda a les principals llibreries i centres comercials de Catalunya ia tot l'Estat Espanyol.

Comprar llibre en paper
18 €
Comprar llibre electrònic
12,99 €

• Coautora: Caminos de la sexualidad. PPU, 2011-2012
     ISBN: 978-84-477-1149-9

• Autora: El Oficio de ser madre, Ed. Paidós, versió E-book, 2011
     ISBN 978-84-493-2576-2

• Autora: El Oficio de ser madre, Ed. Paidós, 2010
     ISBN 978-84-493-2370-6

• Coautora: De la angustia y otros afectos, Ed. Grafein, 2010
     ISBN: 978-84-935181-4-1

• Autora: El Oficio de ser madre, Ed. Grafein, 2007
     ISBN 978-84-935893

• Coautora: Patología de los sentimientos, Ed. Edimurtra, SA , 2006
     ISBN: 978-84-96409-09-5

• Coautora:  Luces y sombras del super-yo, Ed. Grafein, 2006
     ISBN: 978-84-923106-5-4

• Coautora: Aspectos emocionales de las tecnicas de reproducción asistida,
    Col.legi Oficial de Psicòlegs, 2005
     ISBN: 978-84-87543-11-1

• Coautora: Adopción y acogimiento. Universitat de Barcelona, 2004- 2005
     ISBN: 978-84-475-2864-6

• Coautora:  Mas allá del principio del placer, Gradiva Associació d'Estudis      psicoanalítics, 2003
     ISBN: 978-84-607-8323-7

• Coautora: El Larousse de la Mujer. Editorial VOX, 2002, 2003 i 2004
     ISBN 978-84-8332-288-8

• Coordinadora i autora : "Colección Tu Hijo". RBA-Planeta De Agostini, 1995, 1999
     ISBN 978-84-395-3538-6

• Autora: Niños Difíciles, RBA-Planeta De Agostini, 1995. ("Colección Tu Hijo").
     ISBN
978-84-395-3538-6

• Coautora: Padres separados. RBA-Planeta De Agostini, 1995. ("Colección Tu Hijo").  
     ISBN
978-84-395-3538-6

Coautora: Figuras de la madre. Cátedra, 1996
     ISBN 978-84-376-1462-5

Col·laboracions en revistes especialitzades:

Revista: Intercambios, Papeles de Psicoanálisis
Revista:  Mujer y Salud

Gemma Cánovas Sau
Psicòloga clínica -Psicoterapeuta - Psicoanalista

Aquest llibre és el producte d'un recorregut professional i personal. La idea d'escriure va començar a gestar-se molt abans de la meva maternitat i va anar prenent forma progressivament , després de moltes reflexions que m'anaven conduint a les qüestionssegüents: generalment es tracta d'alliçonarles mares, culpabilitzar-les; se les venera o se les degrada, es fa pedagogia tramposa perquè compleixin com a mares d'acord amb uns esquemes preestablerts sense qüestionar el subjecte dona que batega dins de cadascuna d'elles, de nosaltres. Les mares d'avui formen part d'una generació-frontissa, són hereves d'una època prolongada, històricament parlant, en què s'inculcava la dedicació absoluta als fills; i d'altra banda, s' incorporen nous referents que atorguen un paper actiu a la dona, tot això sense que s'hagin produït encara transformacions estructurals que permetin realment unes condicions dignes per dur a terme l'exercici de la criança, sense renunciar permanentment a la realització en d'altres plans de l'existència.

Blogs de maternitat

Blog:
eloficiodesermadre
Blog:
aprendiendoasermamamilaymateo.
blogpot.com
Blog:
laeraespacioabiertoblogspot.com