CURRICULUM:

• Llicenciada en Psicologia i Ciències de l'Educació (Secció Psicologia Clínica)
    Universitat Central de Barcelona, 1979
• Títol oficial d'Especialista en Psicologia Clínica
    (Reconeguda i actualitzada segons l'Ordre Ministerial PRE/1107/2002 amb data 27 octubre 2006)
• Títol de Psicoterapeuta. EuroPsy especialista en Psicoteràpia (certificat acreditació EFPA / COP)
• Psicoanalista
• Col·legiada núm. 1333
• Membre de la Secció de Psicologia de les Dones del COPC (Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya)
• Membre de la Secció de Psicologia Clínica del COPC (Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya)
• Membre d'ADDIF (Associació en defensa del dret de la infància a la família)
• Membre del CAPS (Centre d'Anàlisi i Programes Sanitaris)

• Membre d'Intercanvis (Revista de Psicoanàlisi)
• Coordinadora del Grup de Treball "Dona", Consell de Benestar Social de l'Ajuntament de Barcelona
• Docent col·laboradora de formació continuada, Facultat de Psicologia Blanquerna-Ramon Llull.


Gestora legal
de l'obra de la
Doctora en Psicología
Victoria Sau

COL·LABORACIONS PROFESSIONALS ACTUALS:

• Tallerista de grups d'autoestima, prevenció de la violència, maternitat / paternitat, adopció, dols, etc. en diverses institucions
• Col·laboradora tècnica de l'Ajuntament de Barcelona (Acord Ciutadà en Prevenció de la Violència vers les Dones)
• Consultora adopció ADDIF (Associació en defensa del dret de la infància a la família)
• Col·laboradora experta ICD (Institut Català de les Dones)
• Psicòloga col.laboradora Fundació Salut i Comunitat
• Psicòloga col.laboradora Institut Català de les Dones
• Col.laboradora Fundació Maria Corral

 

 

Certificats Europsy