Àrea: Crisi de parella-separacions

  • Després de la separació, quan la vida quotidiana comença a discórrer per un nou camí i l'energia psíquica ja no cal per resoldre certes circumstàncies concretes, és possible que el dolor i la tristesa tinguin més força, ja que els sentiments de ruptura evoquen la sensació de pèrdua del vincle i d'un projecte de convivència.
  • Les repercussions en l'estat d'ànim a causa de la ruptura sentimental, les fases prèvia i posterior a una separació, poden deixar seqüeles o dificultar un adequat posicionament respecte els fills en comú i pot requerir orientació pel que fa a restablir adequadament les funcions.