Àrea: atenció a la dona

Actualment les dones es troben sotmeses amb freqüència a un ritme de vida que pot comportar desgast psicològic i dificultat per trobar l'espai propi intern a causa d'un conjunt de factors de gènere i subjectius:

 • Dificultats per conciliar la vida laboral i la familiar en el context d'un món empresarial pensat per a homes que tradicionalment s'han desvinculat de l'atenció a la llar.
 • Repercussió de missatges socials contradictoris que fan que se sentin pressionades per ser "dones 10" (ideal de bona mare, professional competitiva , etc.) i que se sentin pressionades o qüestionades bé per rendir al màxim o pel risc de perdre la feina o per optar a dedicar-se als fills durant un temps segons sigui la seva decisió personal o la seva circumstància.
 • Influïdes per determinades experiències vitals des de la infància i / o adolescència iper determinats vincles afectius deficitaris amb la família d'origen i, especialment , en la transmissió generacional d'arquetips de mare a filla, que poden influir en el fet de patir baixa autoestima, dificultats en la comunicació, establir límits, etc. i que generen malestar emocional i / o corporal.

És fonamental que les dones, des de l'adolescència fins a l'etapa madura, puguin consultar per rebre atenció, escolta i assessorament preventiu per part de professionals especialitzats. I també, quan calgui, puguin emprendre un tractament psicoterapèutic que possibiliti una millora de la seva qualitat de vida.

Des de la intersecció d'una visió clínica i un saber de gènere, es planteja l'abordatge d'estats d'angoixa, ansietat, fòbies, inseguretat, depressió, etc. i es promou la descodificació del símptoma i es facilita l'elaboració.

Maternitat
Orientació i seguiment psicològic de mares

"El naixement psicològic d'una mare és més llarg i té més fases que simplement el treball de donar a llum ..." Daniel Stern "El naixement d'una mare".

Amb freqüència cal trobar un espai que doni pas a la paraula a escala individual i / o grupal, per reflexionar respecte de l'estat anímic a partir de determinades etapes, fins i tot abans de la criança, que transformen la identitat de la dona i repercuteixen en la construcció de la vinculació afectiva amb els fills.

 • Etapa embaràs i postpart: elaboració de la nova identitat de la dona-mare.
  Transformació de la identitat. La mare com a filla.
 • La conciliació de la maternitat i l'espai propi.
 • Dificultats dels vincles afectius en la primera infància :0-5 anys.La capacitat empàtica.
 • Conflictes de comunicació i vincles amb fills: 6-12 anys.
 • Aspectes específics de la maternitat adoptiva.
 • Aspectes específics de la criança en famílies monomarentals.
 • Maternitat i processos de crisi / separació de la parella. Repercussions en la relació amb els fills.

Blogs de maternitat

Blog: http://eloficiodesermadre.blogspot.com.es/
Blog: https//aprendiendoasermama-milaymateo.blogpot.com
Blog: http://aeraespacioabierto.blogspot.com/


Editorial: Paidós

El oficio de ser madre.
La construcción de la maternidad
lllegir próleg i introducció
El llibre es troba a la venda a les principals llibreries i centres comercials de Catalunya ia tot l'Estat Espanyol.