Àrea: Adopció-reproducció assistida

  • En situacions en què els adults es troben en el procés de pre i postadopció, es pot necessitar un acompanyament psicològic per afavorir la construcció ila qualitat dels vincles amb els fills, com tractar el tema dels orígens, l'adaptació familiar i escolar, etc.
  • Possibilitat de treball en grups de reflexió-formació de mares i pares en processos de pre-adopció i adopció.
  • Quan es dóna la circumstància d'haver de fer front a la infertilitat i en els casos en què es recorre a les tècniques de reproducció assistida, el gran desgast emocional que això comporta requereix un procés de suport i elaboració de les vivències i decisions, especialment per a les dones que viuen en el seu cos, durant un temps prolongat, les intervencions de la biotecnologia.